Фирми от Силистра

ЕТ "ВЕДИ-345"

Недвижими имоти

Посредничество при сделки с недвижими имоти и акции и компенсаторни инструменти. Представител на "Фонд за земеделски земи Мел инвест" и "Агроенерджи" АДСИЦ и инвестиционен посредник "Юг маркет" АД. Консултации, изготвяне на документи за сделки, договори за аренда, наеми и делби, наследяване и др. Управление и наемане на имоти. Издаване на депозитарни разписки, наследяване на акции, бонове и компенсаторни записи, информация за цени на акции, дивиденти, консултации и др.

Адрес: гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" №20 вх. А ет.1 ап.2; гр. Варна, бул."Владислав Варненчик" бл.27, вх. Е, партер

Телефони: 086 821 772; GSM 088 963 64 35; 087 853 64 35

Имейл адрес: vedi345@abv.bg

Добавена на: 14.12.2011