Фирми от Силистра

"Лактоком" EООД

Хранително-вкусова промишленост

"Лактоком" EООД е предприятие за преработка на мляко, създадено през март 1992 година.<br />
Едноличен собственик на капитала е Иван Ковачев.<br />
<br />
Основно производство е българско бяло саламурено сирене от овче и краве мляко. Дружеството произвежда също и кашкавал от овче и краве мляко, както и краве масло, сметана, извара и други съпътстващи продукти. <br />
Извършена е реконструкция на основните производства съобразена с изискванията на евростандартите. <br />
<br />
Дружеството членува в асоциацията на млекопреработвателите и БТПП.

Адрес: Седалище: гр. София , бул. Евлоги Георгиев 17, ет4; Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, Централна поща П.К. 21

Телефони: +3598524 3384

Добавена на: 12.05.2006